Särö Västerskog om vintern

Särö Västerskog är ett naturreservat som ligger i Särö i norra Halland, väster om Kungsbacka. Området är som det heter, en skog på en halvö, med gammal tallskog och vidkronade hagmarksekar samt klippor och vikar.

I mars 2020, när corpna-pandemin var ett faktum, tänkte vi ta en promenad här. Det var en söndag vid lunchtid och det var fullt på parkeringen, så vi for till Fjärås Bräcka istället. Nu for vi dit på Nyårsdagen 2021 och utan att vara ute alltför tidigt (vid 10-tiden) var det ganska tomt på parkeringen. Vi fick oss en fin promenad, dock på ganska leriga stigar. Men vad gör det är havet ligger stilla och solen nästan tittar igenom molntäcket som hängt i ett längre tag den här vintern.


Bleke och nästa en strimma sol, så började 2021 för oss.

"Man tror att detta område har varit skogsklätt ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för drygt 10 000 år sedan. Främst är det kanske den gamla tallskogen som ger reservatet en speciell karaktär. Närmast kusten hittar man mer eller mindre krypande tallar som har tuktats av väder och vind, medan man i mer skyddade lägen kan stöta på riktiga tallbjässar. Näst efter tallen är det eken som utgör det vanligaste inslaget i skogen. En del träd har fått rejält med plats då de växt upp under perioder då halvön betats. De har blivit vidkronade hagmarksekar. Andra är mindre och klenare. De har växt långsammare och under magra förhållanden och kallas för krattekar." Skriver Länsstyrelsen i Halland om besöksmålet Särö Västerskog

De gamla träden och den döda veden gör att det finns gott om rödlistade lavar som växer på ekar, men också trädsvampar och skalbaggar. Här finns idegran med sina röda giftiga bär. Den röjs för att släppa in ljus till de arter som är ljusälskande.


Vid 10-tiden på Nyårsdagen möter vi inte många bilar på vägen till Särö Västerskog och det finns gott om plats på parkeringen. Och vi gillar att komma ut innan alla andra gör detsamma!


Bra och informativa skyltar, som vanligt vid våra naturreservat.


Det finns flera olika promenadvägar att välja, vi tog den blå som var ca 3 km. Vi ville få ut så mycket hav som möjligt på vår promenad.


Mossbelupna stenar hälsade oss välkomna, på vår väg mot havet.


Välskött naturreservat, med "rösade" leder.


Ordentliga kängor anbefalles så här på vintern, även om det finns ordentliga gångvägar och stigar.


Vid vårt första besök här, i mars 2019, fotade vi ett svanpar i samma vik. Svanar är trogna djur, så det är säkert samma par vi fotade denna gång också.


I Särö Västerskog har biologerna hittat drygt 230 olika lavar. Detta är gul dropplav som trivs på de gamla ekarna, som några är från 1600-talet.


På stenar ...


... och träd finns det lavar överallt.


Klipporna kan vara hala denna tid på året, men det finns stentrappor på flera ställen.


Kalvviken, och som sagts anbefalles bra skodon.


Gunilla vid några av de vindpinade och tuktade tallar.


Denna januaridag anade vi blå himmel och strimmor av solljus, när vi klev på klipporna längst ute vid havet.


Annat var det i mars 2019. Då var det soligt och ganska torrt på stigarna.

Hit kommer vi att återvända fler gånger. Vi som är morgontidiga har inga problem att på plats på parkeringen och det är inte så trångt på stigarna nu under pandemin när många söker sig ut i naturen.

Pappa Torgny och Mamma Gunilla